Loading ...

Witamy w „Nutriball”

Zrównoważone nawożenie wszystkimi składnikami pokarmowymi, to klucz do optymalnego wzrostu roślin.
I o to właśnie chodzi w naszej grze Nutriball!

Gracz musi dostarczyć kukurydzy te składniki, których jej brakuje, rozbijając odżywcze kulki o nazwie Nutriballs.
Żeby nie doszło do deficytów w odżywianiu, wszystkie klepki w beczce Liebiga powinny zostać do końca napełnione. Jeśli tego dokonasz, wysoka jakość plonu zostanie zapewniona, a rolnik Stefan będzie usatysfakcjonowany. W nagrodę możesz wpisać uzyskaną liczbę punktów do tabeli wyników.

Miłej zabawy życzy
K+S Polska

Tak działa Nutriball
Tablica wyników

Tutaj zobaczysz najlepszych graczy w Nutriball:

Loading ...
Miejsce
Nazwa użytkownika
Punkty
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
PS: Więcej informacji o nawożeniu roślin oraz praktyczne wskazówki dotyczące optymalnego dostarczania składników pokarmowych roślinom uprawnym znajdziesz w KALI Akademii: www.ks-polska.com

Uzupełniające oświadczenie o danych osobowych

Spółka

K+S Polska sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r Nr. 404
61-441 Poznań

Spółka Grupy K+S

tel.: +48 61 628 09 51
fax: +48 61 628 09 54
email: info.kali@ks-polska.com

informuje niniejszym, które dane osobowe są przez nią przetwarzane i w jaki sposób odbywa się ich przetwarzanie. W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę się zwracać do naszego inspektora ochrony danych pod numerem telefonu: 0561/9301-2404, lub pod adresem email: datenschutz-kali-gmbh@k-plus-s.com. W razie pytań dotyczących uzupełniającego oświadczenia o ochronie danych osobowych proszę się zwracać do datenschutz@ad-artists.de.

1. Przedmiot niniejszego uzupełniającego oświadczenia o ochronie danych osobowych
Niniejsze uzupełniające oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera dodatkowe informacje dotyczące naszej gry online „Nutriball”, które nie zostały uwzględnione w naszej ogólnej Polityce danych osobowych.

Naszą ogólną Politykę danych osobowych znajdą Państwo pod adresem:
www.kali-gmbh.com/dede/datenschutz.html

Prosimy najpierw zapoznać się z naszą ogólną Polityką danych osobowych, a dopiero w drugiej kolejności z uzupełniającym oświadczeniem o ochronie danych osobowych dla naszej gry online „Nutriball”.

2. Cel przetwarzania danych
Gra hazardowa jest przeprowadzana w kilku celach.
Podczas korzystania z gry gromadzone są dane użytkownika służące do optymalizacji oferty. Odbywa się to na podstawie § 15 ust. 3 niem. ustawy o mediach elektronicznych (TMG) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podczas uczestnictwa w grze online pod tytułem „Nutriball” Państwa dane są gromadzone w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Administrator danych osobowych / usługodawca
Administratorem danych w rozumieniu RODO i usługodawcą w rozumieniu ustawy o mediach elektronicznych (TMG) jest firma K+S KALI GmbH. Szczegóły znajdują się w stopce redakcyjnej, wzgl. w informacjach o usługodawcy na naszej stronie internetowej.

4. Korzystanie w celach informacyjnych
Dopóki odwiedzają Państwo naszą grę online „Nutriball” wyłącznie w celach informacyjnych, a więc nie biorąc w niej udziału, lub jeśli korzystają Państwo z innej oferty, gromadzone są jedynie następujące dane:

  • - Rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez Państwa podczas odwiedzin
  • - Ustawienia przeglądarki internetowej
  • - System operacyjny używany przez Państwa podczas odwiedzin
  • - Ostatnia odwiedzona przez Państwa strona internetowa (a więc ostatnia strona, z której przeszli Państwo na naszą stronę)
  • - Odwiedzone przez Państwa podstrony naszej strony internetowej
  • - Data, godzina i czas trwania wizyty oraz częstotliwość wizyt
  • - Przesłana ilość danych oraz status dostępu (dane przesłane, dane nie znalezione itd.)
  • - Adres IP urządzenia końcowego, z którego korzystają Państwo w celu wyświetlenia naszej strony

Adres IP to obowiązujący na całym świecie jednoznaczny identyfikator każdego pojedynczego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Służy on jako adres, przez który przez Internet do urządzenia dostarczane są dane, np. obraz naszej strony głównej. Gdyby nie udało się zarejestrować adresu IP, nasze strony internetowe nie byłyby w stanie zareagować na wprowadzane przez Państwa dane i zapytania oraz wysyłać danych na Państwa urządzenie.
Wizyta informacyjna jest zapisywana wyłącznie na cele statystyczne służące do optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. W tym celu niezbędne jest jedynie zapisanie danych w formie zanonimizowanej; adresy IP oraz adresy internetowe strony, z której odwiedzili Państwo naszą stronę, są zapisywane jedynie w skróconej wersji, a identyfikacja poszczególnych użytkowników nie jest możliwa. Zobowiązujemy się do tego, że nie będziemy nigdy łączyć adresu IP oraz adresu internetowego strony, z której odwiedzili Państwo naszą stronę, z innymi rekordami danych.
Nie sporządzamy profili użytkowników, profili zachowań itp. osób odwiedzających naszą stronę wyłącznie w celach informacyjnych. Udział w grze online „Nutriball”
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w grze online „Nutriball” i wpisać swoje wyniki do tabeli wyników, będziemy potrzebować również Państwa danych osobowych, a mianowicie:
- Nazwy użytkownika

5. Dane użytkowników i graczy
Uczestnicząc w grze online „Nutriball”, zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez nas określonych danych w celu przeprowadzenia gry (wprowadzona nazwa użytkownika jest wykorzystywana w tablicy wyników).

6. Miejsce przechowywania danych
Co do zasady wszystkie dane wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych są zapisywane i przetwarzane w naszych własnych bazach danych lub w bazach danych przedsiębiorstw działających na nasze zlecenie w rozumieniu przetwarzania danych na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO; o takich usługodawcach jest mowa również w pkt. 8: Przekazywanie danych osobom trzecim.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim
Jeśli w celu wykonania naszych usług lub ze względu na organizacyjne procesy przetwarzania będzie konieczne przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, przekazujemy wyłącznie te dane, które są absolutnie niezbędne w konkretnym celu. Takie osoby trzecie są również zobowiązane do przestrzegania postanowień z zakresu ochrony danych osobowych oraz do przestrzegania poufności.
Zgodnie z RODO usługodawców przetwarzających dane osobowe na nasze zlecenie nie należy rozpatrywać jako osoby trzecie w rozumieniu powyższego ustępu. Są oni zobowiązani do przestrzegania postanowień z zakresu ochrony danych oraz poufności; ponadto świadcząc usługi na nasze zlecenie, podlegają oni naszym poleceniom.

8. Kategorie odbiorców
W ramach świadczenia usług dla specjalnych obszarów, w których nie da się wykluczyć dostępu do danych osobowych, współpracujemy z usługodawcami podlegającymi szczególnemu obowiązkowi zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. Tymi kategoriami odbiorców są:
  • - ad-artists GmbH (programiści)
  • - Filoo GmbH (centrum przetwarzania danych)

9. Przechowywanie danych
Jeśli na mocy ustawy nie jesteśmy zobowiązani do tymczasowego zapisywania danych, po zakończeniu akcji oraz po przeniesieniu gry do trybu offline wszystkie związane z grą dane osobowe zostaną zlikwidowane.

10. Prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu i przeniesienia danych
Mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z przysługującego Państwu prawa do uzyskania informacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt w jeden z opisanych powyżej sposobów. Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani ustawowo do ich przechowywania, dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (dane zostaną zablokowane). To samo dotyczy Państwa sprzeciwu. Z prawa do przeniesienia danych można skorzystać, o ile nie stoją temu na przeszkodzie nasze możliwości techniczne oraz możliwości techniczne odbiorcy.

11. Prawo do złożenia skargi
Mogą Państwo w dowolnej chwili złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest inspektor ochrony danych Hesji, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611/ 1408 0; email: poststelle@datenschutz.hessen.de

12. Przyciski do portali społecznościowych
W grze online „Nutriball” znajdą Państwo wtyczki do portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest i Xing. Za pomocą tych przycisków można dzielić się grą na danym portalu z innymi użytkownikami platformy. Przyciski są czystymi odnośnikami graficznymi przekierowującymi do odpowiednich portali społecznościowych i posiadającymi funkcję wtyczki. Połączenie z jednym z portali społecznościowych zostaje nawiązane tylko wówczas, jeśli zostanie aktywnie zaakceptowany przycisk. W związku z tym przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje o polityce ochrony danych poszczególnych portali społecznościowych, proszę odwiedzić dany portal.

13. Szyfrowanie
Nasza strona internetowa korzysta z „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Połączenie między Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

14. Zmiany niniejszego uzupełniającego oświadczenia o ochronie danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego uzupełniającego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Będziemy informować Państwa na bieżąco o tego rodzaju zmianach.

Stopka redakcyjna

OFERENT

K+S Polska sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r Nr. 404
61-441 Poznań
Polska
Spółka Grupy K+S

tel.: +48 61 628 09 51
fax: +48 61 628 09 54

Siedziba firmy: Poznań
Numer KRS: 0000188427
Kapitał akcyjny: 800.000,00 ZŁ


KONCEPCJA I REALIZACJA

ad-artists GmbH
Hasselweg 31
34131 Kassel
tel.: +49 561 93568-27
fax: +49 561 93568-37

E-Mail: info@ad-artists.de
www.ad-artists.de

Wpisz wynik do tabeli wyników

x